Yeşil Alanlar

61 - Aydos Zabıta OrmanıModern kentlerde kişi başına düşen yeşil alanın 10 m olması gerekiyor. Bu
nedenle en büyük çabamız, yeşil alanları arttırmak oldu. 2009 yılından
2014 yılına kadar 130.005 m yeşil alanı ilçemize kazandırıp mevcut yeşil
alan miktarını % 88 arttırdık. Böylelikle Kartal’ımıza yaklaşık olarak
276.588 m yeşil alan kazandırmış olduk.

Yeni yeşil alanlar oluşturmak kadar var olanı da koruduk. Nesiller boyu
bizimle yaşasın diye, 7 alanda 4.685 ağacımızın Çevre Şehircilik Bakanlığı
İl Çevre Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil
edilmesini sağladık.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6.02 m ‘ye ulaştırdık. Yolumuzun
uzun olduğunu biliyoruz ve yeşil bir Kartal için çalışmaya devam ediyoruz.

Post a Reply

Top