Tarihi Çeşmeler

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile göz kamaştırıcı bir ilçe olan Kartal’ımızda, yeraltı su
zenginliklerinin bir göstergesi olan ve tarihi niteliği bulunan 14 çeşme tespit ettik.

Tarihi çeşmelerin hem görsel hem de işlevsel özelliklerinin geri kazandırılması amacıyla
röleveleri tamamlanmış, restitüsyon ve restorasyonları proje aşamasındadır.

120 Tarihi Çeşmeler

120 Tarihi Çeşmeler 2

Post a Reply

Top