SODEV

Daha Verimli Yönetim için Her Alanda Paylaşım

Kartal’ımızın geleceği için yerel yönetim konusunda bilgi alışverişine önem verdik. Sosyal
Demokrat Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Yerel Yönetimler Okulu’nda yerel
yönetim tecrübelerimizi aktardık, diğer belediyelerin de tecrübelerinden faydalandık.

79 - Sodev

79 - Sodev2

Post a Reply

Top