Dragos Arkeolojik Kazı Alanı

Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez.

Kartal Belediyesi olarak Dragos’ta 1974’te yapılan ve maddi imkansızlıklar nedeni ile
yarıda bırakılan kazıları 2010, Aralık ayında İstanbul Arkeoloji Müzeleri işbirliği ile başlattık.
Yüzyıllardır toprak altında gizli kalmış bir kenti gün ışığına çıkarıyoruz. 296 dönümlük
Tekel arazisinde kazılar 3 ayrı alanda sürdürülmekte ve alanın Arkeo- park yapılması için
çalışmalarımız devam etmektedir. Kazılarda ortaya çıkartılan hamam, kilise ve yapı
kalıntısı toprak altında kalan tarihi mirasımızı gözler önüne sermektedir. Kazılar ışığında
çıkartılan yapı topluluğu neticesinde 207 parseli, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na dönüştürmeyi
başardık. Alanın üst parselinde yaptığımız georadar (yeraltı) taraması ile tarihi
kalıntıların varlığını tespit ettik. Bu alanın da sit alanı olması yönündeki tüm uğraşlarımıza
rağmen hamamın devamı olan 100 – 150 metrekarelik çok küçük bir alanı sit’e çevirebildik.
Tarih ve kültüre çok önem veren bir Belediye olarak tarihimizin yok olmaması,
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için Dragos’taki hukuki mücadelemize devam edeceğiz.

96 - Dragos kazı 4

96 - Dragos kazı 3

96 - Dragos kazı 2

96 - Dragos kazı

Post a Reply

Top