Çocuklara Göz Taraması

5 yıl içinde Kartal’da Marmara Üniversitesi Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Kartal Göz
Hastanesi işbirliği ile İlköğretim Okullarında okuyan 450 öğrenciye göz taraması yaptık.

90 Ücretsiz poliklinik 3

Post a Reply

Top